Regulamin i zwroty

ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Diversesystem.com

- REGULAMIN -

Obowiązuje od 17 lutego 2014

Sklep Internetowy diversesystem.com działający pod adresem http://www.diversesystem.com jest platformą prowadzoną przez:
ETOS S.A., ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk

wpisaną do Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gdańsku, VII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego  pod nr  KRS 0000178415, której nadano NIP: 584 030 32 02, z kapitałem zakładowym w wysokości: 54 055 102, 00 PLN.


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy diversesystem.com.

§ 2. Oferta sklepu diversesystem.com  

 1. Sklep Internetowy diversesystem.com zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.diversesystem.com i oferuje towary znajdujące się w Sklepie, za pośrednictwem Internetu.
 2. Zawartość Sklepu Internetowego diversesystem.com  stanowi ofertę handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.
 3. Przedmiotem sprzedaży przez internet są produkty wymienione w ofertach przedstawionych na stronach sklepu internetowego diversesystem.com w chwili składania zamówienia.
 4. Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym diversesystem.com jest fabrycznie nowy.
 5. Ceny na stronie Sklepu Internetowego diversesystem.com:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich – dla polskiej wersji językowej;
  2. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich – dla pozostałych, prócz polskiej, wersji językowych;
  3. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego diversesystem.com przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (suma wartości produktów oraz kosztów wysyłki) przedstawiana jest na stronie http://www.diversesystem.com, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia (towaru) i formy płatności.


§ 3. Rejestracja Klienta

 1. Klient może dokonać rejestracji na stronie głównej Sklepu wybierając opcję "LOGOWANIE" lub podczas składania zamówienia.
 2. Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe tylko pod warunkiem wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez klienta w celu realizacji zamówienia oraz obsługi ewentualnego procecu reklamacyjnego. W tym też celu ETOS S.A. ma prawo do przechowywania tych danych osobowych. ETOS S.A. jednocześnie jest administratorem danych osobowych, które będą przechowywane w siedzibie spółki ETOS S.A. ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk. Klient zezwala na przetwarzania danych osobowych odznaczając zakładkę zamieszczoną na serwisie.
 3. W celu zarejestrowania nowego konta wymagane jest podanie danych osobowych, danych teleadresowych, danych kontaktowych, adresu e-mail oraz hasła. W przypadku podmiotów gospodarczych niezbędne jest podanie numeru NIP w celu wystawienia faktury VAT.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Żadne dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego diversesystem.com.
 7. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania i udostępniły dane osobowe, które będą służyć wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane będą w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.
 8. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. 
 9. Podane podczas rejestracji lub w Newsletterze dane osobowe służą wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane będą w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Są one podawane dobrowolnie. Z uwagi na charakter umowy niemożliwe jest jej wykonanie względem osób, które zamierzają posługiwac się pseudonimem lub chcą pozostać anonimowi.
 10. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści i informacji o charakterze bezprawnym, w szczególności posługiwanie się przez klienta danymi osobowymi podmiotów trzecich.  

§ 4. Składanie i realizacja zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę (z wyłączeniem przerw technicznych, koniecznych dla  sprawnego działania systemu) za pośrednictwem strony internetowej http://www.diversesystem.com. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w części zwanej KOSZYKIEM, wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym diversesystem.com.
 3. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar, przy czym maksymalna ilość identycznych produktów znajdujących się w jednym zamówieniu może wynosić maksymalnie 10 sztuk. Chęć zakupu większej ilości Klient powinien zgłosić do Działu Obsługi Klienta;
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;
  3. sposób dostawy;
  4. sposób płatności;
 4. Sklep Internetowy diversesystem.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego diversesystem.com, w tym szczególnie z powodu błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami, jednakże Sklep Internetowy diversesystem.com jest zwolniony od odpowiedzialności – także względem konsumenta - jeśli niedostarczenie towaru/opóźnienie w dostarczeniu towaru jest następstwem błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
 5. Zamówienia ze sklepu diversesystem.com są realizowane wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej i są realizowane w okresie do 7 dni od momentu rozpoczęcie realizacji zamówienia.
 6. Zapłaty za zamówiony w sklepie towar można dokonać:
  1. przelewem elektronicznym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy diversesystem.com potwierdzenia od firmy Przelewy24 o poprawnym wykonaniu płatności;
  2. przelewem bankowym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy diversesystem.com potwierdzenia od firmy Przelewy24 o poprawnym wykonaniu płatności;
  3. kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy diversesystem.com potwierdzenia od firmy Przelewy24 o poprawnym wykonaniu płatności;
  4. osobiście, gotówką, przy odbiorze zamówienia od pracownika Firmy Kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego diversesystem.com;
 7. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient, zgodnie z warunkami przedstawionymi na stronie sklepu diversesystem.com.
 8. Na żądanie wystawiamy faktury VAT, jednakże przy płatności kurierowi faktura zostanie wystawiona po wpłacie pieniędzy na nasze konto przez firmę kurierską.
 9. Zamówienie będzie przetrzymywane w archiwum przez okres 7 dni od daty złożenia zamówienia jeżeli w tym okresie nie zostanie uregulowana płatność zamówienie zostanie automatycznie skasowane bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia, co doprowadzi do rozwiązania umowy.

§ 5. Reklamacje 

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie diversesystem.com objęte są ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową na warunkach wynikających z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz z innych właściwych ustaw.
 2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym diversesystem.com może być reklamowana z zachowaniem terminów zgodnych z ustawą i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową.
 3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, w wyniku konserwacji niezgodnej z instrukcją oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych,  wypadków losowych i naturalnego zużycia.
 4. Sklep Internetowy diversesystem.com nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru i prawo odstąpienia nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki. Powyższe nie dotyczy umów zawieranych konsumentami.
 5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest każdy dowód w tym w szczególności dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
 6. reklamację można złożyć w każdym salonie działającym pod marką Diverse (lista salonów) lub wysłać na adres: DIVERSE S.A, ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk, z dopiskiem : Reklamacja diversesystem.com.
 7. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (punkt 5 § 5) towaru oraz czytelnie wypełniony formularz reklamacyjny.
 8. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt firmy DIVERSE S.A nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 9. Reklamowy towar musi być czysty, suchy, pozbawiony zapachów i higienicznie bezpieczny. Niespełnienie wymienionych  warunków bezpieczeństwa higienicznego towaru może być powodem niemożności rozpoczęcia procesu reklamacyjnego .  
 10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do wybranego salonu działającego pod marką Diverse lub wysłanego pod adres: DIVERSE S.A  ul. Bysewska 23, 80 -298, Gdańsk.
 11. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.
 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową DIVERSE S.A wyśle do klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) , a gdy okaże się to niemożliwe  zwróci pełną kwotę.
 13. W przypadku nie uznania roszczenia reklamacyjnego  złożonego drogą pocztową , towar zostanie odesłany wraz z pismem odmownym  dla klienta.

§ 6. Rozwiązanie umowy/Odstąpienie od umowy/Wymiana

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pomocą sklepu internetowego diversesystem.com bez podania jakichkolwiek przyczyn poprzez oświadczenie złożone w terminie 10dni liczonych od daty otrzymania zamówienia.
 2. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dowód zakupu towaru (punkt 5 § 5).
 3. Do każdego zwracanego towaru powinno zostać dołączone oświadczenie odstąpienia od umowy według formularza odstąpienia od umowy/wymiany.
 4. Zwrotu/wymiany można dokonać w każdym salonie działającym pod marką Diverse (lista salonów) jeżeli zakup dokonano na paragon lub wysłać na adres: DIVERSE S.A, ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk, z dopiskiem: diversesystem.com Sklep internetowy. Zakup dokonany na fakture można zwrócić/wymienić jedynie odsyłając na adres ETOS S.A..
 5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
 6. Wymiana produktów jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu szczegółów wymiany.
 7. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub z jego części:
  1. w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane i wysłane. W celu rezygnacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta diversesystem.com telefonicznie (58-5000829; 58-5000833 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00) lub mailowo (sklep@diversesystem.com) – w tej sytuacji dochodzi do rozwiązania umowy w calości lub w cześci.;
  2. po odebraniu przesyłki dostarczonej Kurierem – zamówienie można odesłać na adres ETOS S.A. ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk w ciągu 10 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki;
 8. Sklep Internetowy diversesystem.com:
  1. przyjmie zwrot, tylko wówczas, gdy zostanie on odesłany na adres ETOS S.A.;
  2. Gdy w momencie odbierania zamówienia opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt do Działu Obsługi Klienta, telefonicznie (58-5000829; 58-5000833 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00) lub mailowo (sklep@diversesystem.com) – w przypadku niesporządzenia protokołu szkody u kuriera zwrot towaru z przyczyny wady powstałej w trakcie transportu nie będzie przyjęty. Powyższe nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami;
 9. Towary zakupione w sklepie internetowym diversesystem.com, które nie podlegają wymianie bądź zwrotowi to:
  1. te które zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu a nie został spisany protokół szkody z kurierem (nie dotyczy do umów zawieranych z udziałem konsumenta);
 10. W przypadku uzasadnionej wymiany bądź zwrotowi towaru z przyczyn opisanych w punkcie 10 § 6. Zwroty/wymiana, koszty przesyłki związane ze zwrotem bądź wymianą pokrywa sklep diversesystem.com według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
 11. Nadto umowa ulega rozwiązaniu w sytuacji opisanej w § 4 ust. 7 lit. b-c oraz w § 4 ust. 13.

§ 7. Promocja                                                                            

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do prowadzenia okresowych akcji promocyjnych. Zasady promocji są każdorazowo uregulowane w odrębnym Regulaminie Promocji. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu Promocji z niniejszym regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Promocji.
 2. W przypadku zakupów towarów w ramach akcji promocyjnej, prawo odstąpienia – o którym mowa w § 6 ust. 1  - może być realizowane w następujący sposób:
  1. Klient odstępuje od umowy w całości – wówczas zostanie zwrócona mu uiszczona cena zakupu w całości,
  2. Klient odstępuje od umowy częściowo (w stosunku do niektórych tylko towarów), wówczas zostanie na nowo naliczona cena zamówienia z pominięciem towarów, z których klient rezygnuje według zasad opisanych w Regulaminie Promocji; w takiej sytuacji sklep internetowy zwraca klientowi kwotę X, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą A i kwotą  B; kwota A oznacza cenę zamówienia pierwotnie złożonego przez klienta; kwota B oznacza cenę zamówienia skorygowaną w związku z częściową rezygnacją.

§ 8. Postanowienia końcowe 

 1. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Obecność towaru w cenniku Sklepu Internetowego diversesystem.com nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 4. Sklep Internetowy diversesystem.com dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep – w takiej sytuacji umowa zostanie zawarta tylko wówczas, kiedy Klient zaakceptuje zmiany – o których zostanie zawiadomiony przez Sklep.
 5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy diversesystem.com są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
 6. Sklep Internetowy diversesystem.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.diversesystem.com, jednakże zamówienia będą realizowane na podstawie brzmienia regulaminu z chwili jego dokonywania.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000r. Nr 22 poz. 271).
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby ETOS S.A.. Powyższe nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami.
 9.  Korzystanie ze Sklepu internetowego diversesystem.com  jest możliwe tylko przy użyciu oprogramowania komputerowego, które obsługuje jedną z następujących przeglądarek internetowych :
  a. Safari w wersji oprogramowania 3.1 lub nowszej
  b. Firefox w wersji oprogramownia 3.5 lub nowszej
  c. Chrome w wersji oprogramowania 4 lub nowszej
  d. Internet Explorer w wersji oprogramowania 7 lub nowszej
  e. Opera w wersji oprogramowania 10.1 lub nowszej
 10. Wszelkie dane, które są udostępniane przez klienta na potrzeby korzystania z serwisu diversesystem.com  są należycie zabezpieczone. Sklep diversesystem.com korzysta z połączenia zabezpieczonego typu SSL. Podmiot, który obsługuje serwer dba o bezpieczeństwo fizyczne serwera i o bezpieczeństwo na poziomie systemu operacyjnego. Serwer na którym znajdują się dane jest serwerem dedykowanym tylko napotrzeby Sklepu internetowego diversesystem.com. Serwer jest zainstalowany w dedykowanym pomieszczeniu (serwerownia) do którego dostęp jest ściśle regulowany, nikt z zewnątrz nie ma dostępu fizycznego do serwera, poza uprawnionymi adminsitratorami. Serwer chroniony jest przez oprogramowanie typu firewall, który ogranicza dostęp z zewnątrz tylko do ściśle wybranych usług.

Ponadto cyklicznie specjalista ds. bezpieczeństwa wykonuje audyty serwera celem eliminacji elementów podatnych na włamanie.